Informatie voor volwassenen

Stichting Wetenschap voor Kinderen Nijmegen

Mystery X Science4kids wordt georganiseerd vanuit de Stichting Wetenschap voor Kinderen Nijmegen. Onze stichting ontvangt geen subsidie. Daarom vragen wij 5 euro per kind. Dit is helaas niet altijd genoeg om alle kosten voor de activiteiten, faciliteiten en de organisatie volledig te dekken. Vindt u de Mystery X middagen een mooi initiatief? En wilt u hier graag een bijdrage aan leveren in de vorm van een donatie? Dat kan! Word vriend(in) van Mystery X.

Vriend(in) van Mystery X Science4kids

Wordt u vriend(in) van Mystery X, stort dan uw bijdrage op rekening 46.22.55.212 t.n.v. Stichting Wetenschap voor Kinderen Nijmegen. Graag ontvangen wij via onze contactpagina een bericht met uw naam (of dat van uw bedrijf) om u te bedanken voor uw bijdrage!

Vrijwilliger

MysteryX wordt georganiseerd door vrijwilligers. lees meer
Wilt u graag meehelpen met de organisatie van de wetenschapsmiddagen? Dan kunt u zich natuurlijk ook aanmelden als vrijwilliger. Naast vrijwilligers voor het organiseren van de kinderlezingen zijn we ook op zoek naar iemand met ervaring in ICT en iemand die technisch onderlegd is.

Informatie voor leerkrachten
De laatste tijd krijgen wij veel vragen van leerkrachten om bijvoorbeeld met een plusklas deel te nemen aan MysteryX. Wij willen benadrukken dat het idee achter MysteryX is dat kinderen uit zichzelf en uit interesse voor het specifieke onderwerp deelnemen. MysteryX onder de aandacht van uw (plus)klas brengen en kinderen de gelegenheid geven zich in te schrijven moedigen wij dus aan!
Echter, het is niet de bedoeling om met de hele klas te komen. Ten eerste is MysteryX géén vervanger van een volwaardig (deel van een) lesprogramma en ten tweede zal het onderwerp niet voor iedere leerling even aantrekkelijk zijn. Houd dat in gedachten als u iets dergelijks wilt.
Sowieso dient elke leerling zich zelf aan te melden (u kunt dus niet een hele klas in één keer aanmelden).