April 2012 – Eureka!

Eureka!

Uitvindingen
Van veel uitvindingen beseffen we niet eens dat ze best bijzonder zijn. We vinden het heel gewoon dat we antibiotica krijgen als we ziek zijn en dat we de weg zoeken met een tomtom. Maar hoe komen mensen tot zulke uitvindingen?

‘Eureka!’ is een oude Griekse uitdrukking die betekent: ‘Ik heb het gevonden!’ Er zullen veel mensen zijn geweest die dit hebben uitgeroepen, want er zijn heel veel uitvindingen gedaan in de geschiedenis! We maken de hele dag gebruik van dingen die door mensen zijn uitgevonden.

Hans Tromp
Hij heeft technische natuurkunde en filosofie gestudeerd. Bij technische natuurkunde leerde hij hoe hij met kennis over natuurkunde allerlei praktische problemen kon oplossen. Veertig jaar werkte hij Philips aan het veranderen en verbeteren van onderdelen voor computers, meetinstrumenten en computerprogramma’s.

Na zijn pensioen is hij filosofie gaan studeren. Filosofie is eigenlijk nadenken over waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Vragen die een filosoof zich kan stellen zijn bijvoorbeeld: ‘Hoe kunnen we zaken zeker weten?’ en ‘Hoe kunnen mensen dingen maken die er nog niet zijn?’.

Vanuit zijn achtergrond als technisch natuurkundige en filosoof vertelt Hans jullie graag meer over uitvindingen die ons leven verander(d)en.

De middag
Hans Tromp laat jullie bij zijn lezing een aantal voorbeelden zien van uitvindingen. Je zult merken dat de meeste dingen niet in een keer zijn uitgevonden. Vaak zijn er veel kleine uitvindingen nodig om tot die ene grote uitvinding te komen. En dat gebeurt eigenlijk nooit door één persoon. Soms is het wel bekend wie een idee voor het eerst had, maar vaak worden uitvindingen bij toeval ontdekt. Daarna zijn er nog veel mensen bezig om de oplossing te verbeteren.

Als je een goed idee hebt, hoe kom je dan tot een goede uitvinding? Het begint met goed begrijpen welk probleem je wilt oplossen. Dan moet je heel goed nadenken over hoe dingen werken en hoe je oplossingen kunt combineren. Tot je iets nieuws hebt uitgevonden.
Na de lezing mag jij aan de slag en ga je zelf uitvindingen doen. En misschien doe je wel een belangrijke ontdekking…
Eureka!