November 2012 – Koeterwaals

Taal

Taal is zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks bij stilstaan. We kletsen wat af en kunnen elkaar zelfs verstaan als we afgeleid worden door andere geluiden of gesprekken om ons heen. Maar hoe komt dat nou dat we zo goed zijn in onze moedertaal? En hoe hebben we dat eigenlijk geleerd?

Moedertaal
Eigenlijk best vreemd dat we elkaar verstaan zelfs als er achtergrondlawaai is, de muziek aanstaat, of er meer mensen tegelijk spreken. We maken wel af en toe een verspreking, maar eigenlijk gaat het meestal goed. Dat komt omdat wij heel goed zijn in taal, zeker als het om onze moedertaal gaat. Hoe is dat zo gekomen? Hoe hebben we die moedertaal eigenlijk geleerd?

Paula Fikkert
Paula Fikkert is hoogleraar bij de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek naar hoe kinderen een taal leren. Dit noem je ook wel taalverwerving. Veel van haar onderzoek wordt uitgevoerd in het Baby Research Centre (www.babyresearchcentre.nl). Hier zoekt ze uit wat baby’s al van taal weten en hoe ze nieuwe woorden leren. Maar ook onderzoekt ze hoe baby’s zich ontwikkelen van brabbelaars, die alleen nog maar klanken laten horen, tot moedertaalsprekers.

Paula werkt samen met collega’s in verschillende landen, waar andere talen dan het Nederlands gesproken worden. Samen proberen de onderzoekers uit te vinden hoe de taalontwikkeling van baby’s met verschillende moedertalen verloopt.

Zij leert jullie in haar lezing hoe baby’s zich ontwikkelen tot moedertaalsprekers. Ze vertelt welke ‘fouten’ baby’s maken en of ze in alle talen dezelfde soort ontwikkeling doormaken. Wist je trouwens dat kindertaal met versprekingen en afkortingen in bijvoorbeeld SMS berichten iets met elkaar gemeen hebben?